10 tips for kulturbygging

Kulturbygging er viktig for å skape trivsel, og for å beholde mer motiverte og effektive ansatte lenger. Men hvordan lykkes du med å bygge en god bedriftskultur?

10 tips for kulturbygging

Kultur kan ikke skapes av én person alene. Som leder har du likevel et spesielt ansvar for å legge til rette for en god bedriftskultur.

Aministrerende direktør i X Meeting Point, Guro Øsmundset
Susann Faugli, senior salgssjef i X Meeting Point.

Belønningen hvis du lykkes, er rikelig. Kultur synes kanskje ikke direkte i kvartals­rapportene, men indirekte får det stor betydning:

Bedriftskulturen er det som får medarbeiderne til å trives i jobben, trekke i samme retning og gjøre hverandre gode. Dermed er den også avgjørende for hvorvidt med­arbeiderne blir lenge i jobben eller søker seg videre så fort de kan.

Så hvordan blir du egentlig en dyktig kultur­bygger? Her kommer 10 tips fra administrerende direktør Guro Øsmundset og senior salgssjef Susann Faugli i X Meeting Point.

10 måter å drive kulturbygging 

 1. Skap interne «snakkiser» i bedriften gjennom å investere i unike, felles opplevelser. Vi mennesker har alle lyst til å føle oss som en del av flokken, og lite bygger flokk­følelse mer enn felles erfaringer. Dette trenger ikke å være så dyrt. De færreste har et budsjett som tillater snø­skuter­tur på Svalbard, men det kan funke like bra med et olabil­løp eller ei pølse­vogn i pausen på X Meeting Point.


  Pølsevogn i pausen er en sikker vinner!
 2. Lag et lite «kulturkit» som ligger klar på hotell­rommet til medarbeiderne når de sjekker inn. Tenk bærekraft når du setter det sammen. I stedet for å trykke opp t-skjorter som gjerne bare blir brukt denne ene gangen, kan du for eksempel lage drikke­flasker. Eller hva med kaffe­kopper der hver enkelt får en passende tekst, som «firmaets skravlebøtte», «rotekopp» osv.?
 3. Start kvelden med en quiz om de som jobber i bedriften. Som for­beredelse ber du hver enkelt sende deg én eller to funfacts om seg selv, slik at spørsmålene kan bli noe ala: «Hvem har hatt sommerjobb som budeie på en seter?» eller «Har Anne hoppet i fallskjerm, sunget i Operaen eller tatt med seg feil handlevogn til kassa på Rema?»

  Kvinne hopper i fallskjerm om smiler til kamera
  Anne fra regnskap i fritt fall.
  1. Lag et godt onboarding­system og bruk det aktivt. Opprett en fadder­ordning og legg en tydelig plan for de første ukene. PC og visitt­kort skal selvfølgelig ligge klart til den nyansatte allerede første dag, sammen med et organisasjons­kart og en oversikt over hvem som er hvem i bedriften. Følg opp med ukentlige uformelle samtaler mellom nyansatt og nærmeste leder. På den måten kart­legger du enkelt trivsel og status for opplærings­planen, og kan legge til rette for raske endringer ved behov for det.
  2. Du trenger ikke alltid et stort budsjett. Ta initiativ til lavterskel ettermiddags­aktiviteter uten alkohol­servering og overnatting. En god idé er å ta i bruk naturen i nærheten av bedriften – eller la X Meeting Point arrangere aktiviteten for dere. Et eksempel kan være en fottur til et vann for felles pølse­grilling og enkle konkurranser. Eller hva med et enkelt rebusløp før et felles måltid?


   Tør vi foreslå et Olabilløp?
  3. Oppfordre til god sosial kultur også utenom bedriftens eller avdelingens felles arrangementer. Som leder bør du gå foran med et godt eksempel: Slå av en prat med kollegaene ved kaffe­maskinen – og innred området slik at det innbyr til å drikke kaffen der og ikke ved pulten. Legg også opp til at ansatte kan gå en tur sammen, og legg gjerne møter ute når det ikke krever en skjerm. Frisk luft og aktivitet gjør godt!
  4. Løft medarbeiderne frem i bedriftens egne, interne kanaler når noen har gjort en god jobb. Delingen kan skje i sosiale medier, en intern nettside eller i en mail til alle med­arbeidere. Dette bidrar til at den enkelte blir sett – og bygger en bedrifts­kultur der folk heier på hverandre.
  5. Legg til rette for å bygge og utveksle kompetanse innad i bedriften. Oppfordre avdelingene til å tenke gjennom hva deres ansatte kan lære av hverandre internt, og hva de kan lære til andre ansatte. Det er selvfølgelig også lov til å spørre folk i andre avdelinger hvis du tenker at de kan noe som andre kan ha nytte eller glede av. Husk at god kompetanse skaper trygghet som igjen skaper trivsel.
  6. Har dere et stort event eller noe annet som kan samle bedriften i ett felles skipper­tak? Lite skaper fellesskap og bygger en god bedrifts­kultur enn å av og til kalle alle kvinner og menn til pumpene. Dette brukte X Meeting Point selv da de skulle rigge 3.800 stoler før Barack Obama skulle komme i 2018.


   Barack Obama, på X Meeting Point i 2018.
   Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix
  7. Feir sammen! Både små og store seire bør feires – i fellesskap. Vant dere en stor kontrakt? Kall inn til jubel og en flaske med bobler! Nådde dere budsjettet? Inviter til kakefest! Husk også de ansatte som ikke nødvendigvis føler seg direkte delaktige i økonomiske resultater, og feir når de har gjort noe bra. Og bør ikke sommeren hylles med is til alle?
  Kvinne holder iskrem mot kamera
  Ja til is på kontoret!

  Dere bør selvfølgelig også kartlegge med­arbeidernes trivsel, både gjennom medarbeider­undersøkelser og medarbeider­samtaler. Snart vil dere se at tiltakene for kultur­bygging gir positive utslag på trivselen.

  Du vil kanskje også like: